Electrician -I

Trainees Name/Roll No.

Monthly Test 1

Monthly Test 2

Monthly Test3

Monthly Test 4

Monthly Test 5

Monthly Test 6

Monthly Test 7

Monthly Test 8

Monthly Test9

Monthly Test 10

Monthly Test 11

Monthly Test 12

 

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

  Th Pr Ws Ed Th Pr Ws Ed Th Pr Ws Ed Th Pr Ws Ed Th Pr Ws Ed Th Pr Ws Ed Th Pr Ws Ed Th Pr Ws Ed Th Pr Ws Ed Th Pr Ws Ed Th Pr Ws Ed Th Pr Ws Ed
ABHINASH CHANDER

34

38

32

22

32

34

29

32

42

31

23

32

ABHISHEK

37

31

30

46

39

36

27

44

46

36

30

46

ANKIT

24

32

22

37

40

34

22

26

24

31

23

30

ASHOK SHARMA

26

37

15

38

20

32

20

30

24

34

11

36

ATUL KUMAR

25

32

18

38

22

32

21

36

31

35

20

38

DINESH KUMAR

26

34

19

36

28

35

24

36

33

31

25

32

GAURAV

28

35

20

43

28

34

23

42

33

38

26

42

HARISH KUMAR

27

36

20

41

30

35

24

40

38

31

27

30

MANISH KUMAR

20

33

20

20

21

32

20

26

31

32

12

32

       

NARENDER SINGH

22

35

11

40

20

32

21

26

34

34

24

36

NISHANT SHARMA

20

32

13

20

20

32

20

20

26

31

19

30

NITESH CHAUDHARY

20

39

20

42

26

36

27

40

36

33

20

30

RAVI KANT

20

36

21

28

28

34

24

28

26

32

18

26

ROHIT KOUNDAL

25

35

20

33

21

34

22

30

35

32

25

34

SHASHI PAL

20

34

18

28

20

33

23

26

21

31

20

23

SHUBHAM SHARMA

30

40

21

36

36

39

26

38

41

35

30

38

SURENDER KAUNDAL

34

36

22

39

23

38

29

44

37

34

19

40

UPINDER SINGH

30

36

20

42

21

38

26

36

38

35

30

40

VIJAY SINGH

29

38

19

41

35

36

28

44

28

35

36

38

VISHAL THAKUR

20

30

18

22

20

32

20

30

18

31

23

26

YOGESH KOUNDAL

20

36

19

31

25

33

21

28

20

32

24

26

Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Online Project Management, Microsoft Exchange Alternative and Cloud Desktop